SOLUȚII LEGALE PRIVIND

ARHIVAREA ȘI DEPOZITAREA DOCUMENTELOR

Servicii

Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare, în domeniul arhivistic, pentru:

  • Servicii de consultanță de specialitate privind întocmirea Nomenclatorului Arhivistic
  • Servicii de prelucrare a fondului arhivistic: ordonarea, inventarierea și selecționarea documentelor din arhivă
  • Servicii arhivistice de îndosariere și legătorie
  • Servicii de scanare si digitizare a documentelor
  • Servicii de depozitare în condiții de siguranță maximă și servicii de utilizare a documentelor arhivate
  • Servicii de management, transport și distrugere confidențială a documentelor
0
+
Km de arhivă
0
+
Suprafață în mp
0
%
Capital românesc
0
+
Clienți

Autorizații și certificări

Sistem de Management  al Calității

Sistem de Management de Mediu

Sistem de Management pentru Securitatea Informației

Autorizația de Securitate la Incendiu

Servicii de utilizare a documentelor

Servicii arhivistice de legătorie

Servicii de păstrare și conservare a documentelor

Servicii de prelucrare a fondului arhivistic

Cine suntem

Întrebari frecvente

Creatorii și deținătorii de documente (persoane fizice sau juridice) răspund de evidența, inventarierea, selecționarea, păstrarea și folosirea documentelor în condițiile prevăzute de Legea Arhivelor Naționale (Legea nr.16/1996 republicată)

Nomenclatorul Arhivistic este un instrument de lucru utilizat la constituirea unităților arhivistice pe structuri organizatorice, pe probleme și termene de păstrare.

Arhivatorul asigură transportul documentelor de la locația acestora la depozit, având în dotare autoutilitare monitorizate GPS.