Blog

Obligațiile lichidatorului privind arhiva firmelor în faliment

În calitate de lichidator judiciar aveți obligaţia să notificați structurile Arhivelor Naţionale în situaţia declarării falimentului unei societăți comerciale, pe care o administrați, în termen de 30 de [...]


Care sunt termenele de păstrare a documentelor contabile în arhivă?

Arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile sunt reglementate în Secțiunea C din Normele Generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin [...]


Arhivarea documentelor contabile

Crearea unui volum mare de acte la compartimentele financiar-contabile a fost și este o realitate care vine să amplifice importanța ordonării și arhivării lor corecte. Un act financiar-contabil poate [...]


Ce vă oferim?

Vă confruntați cu una din următoarele probleme: spațiile din birouri și dulapurile sunt ocupate cu teancuri de documente, subsolurile, mansardele și orice alt spațiu avut la îndemână este utilizat pentru [...]