SERVICII

  • Servicii de consultanță de specialitate
  • Servicii de prelucrare a fondului arhivistic
  • Servicii arhivistice de îndosariere și legătorie
  • Servicii de scanare și digitizare a documentelor
  • Servicii de depozitare
  • Servicii de utilizare
  • Servicii de management, transport
  • Servicii de distrugere confidențială
  • Servicii de eliberare adeverințe

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Share on LinkedIn0Pin on Pinterest0Share on StumbleUpon0Digg this