ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446

Serviciul de emitere adeverințe

Adeverinţele se eliberează în urma consultării înscrisurilor din documentele arhivate, pentru dovedirea unor drepturi legale cuvenite foștilor salariați. Persoanele fizice, angajați sau foști angajați ai unităților a căror arhivă se află depozitată la Arhivatorul, ne pot solicita certificate / adeverințe de sporuri / grupă / venituri sau eliberarea documentelor originale, proprietate personală, existente în arhivă.

DESCĂRCAȚI DOCUMENTELE NECESARE

Mai jos găsiți butoane de descărcare pentru fiecare document util: formularul în format WORD, formularul în format PDF, lista de prețuri practicată de compania noastră și lista firmelor care au documentele depozitate la noi.

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a primi adeverința:

  1. descărcați formularul în formatul dorit folosind unul dintre butoanele de mai sus.
  2. completați câmpurile necesare (la calculator sau de mână), semnați documentul și contactați-ne pentru a intra în posesia actului solicitat.

Accesați cel mai nou instrument online de calculare a costului serviciilor de arhivare sau contactați direct reprezentantul nostru zonal.

EMITEREA ADEVERINȚEI ÎN 4 PAȘI

Pasul #1 – Preluarea şi înregistrarea cererii

  • preluăm cererea prin telefon (0756.085.551 sau 0371.387.446), email (adeverinte@arhivatorul.ro), fax (0372.252.177) sau prin poştă.
  • înregistrăm cererea după furnizarea tuturor documentelor (copie carte de muncă și buletin) și informațiilor necesare soluționării ei;

Pasul #2 – Calcularea costului serviciilor

  • calculăm costul serviciilor în baza listei de preţuri coroborată cu lista de preţuri stabilite prin Aviz ANB-1942-R propusă de U.N.P.I.R.;
  • emitem factura proformă către solicitant şi o transmitem prin fax, email sau poştă;

Pasul #3 – Prelucrarea cererii

  • consultăm înscrisurile din arhivă, extragem informaţiile necesare şi centralizăm datele;
  • redactăm adeverinţa;

Pasul #4 – Transmiterea adeverinţei

  • transmitem adeverinţa către solicitant prin poştă/curier sau o înmânăm personal.

SERVICIILE NOASTRE

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

icon_adeverinta

Emitere adeverințe

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

Aveți nevoie de o adeverință?

Luați legătura cu noi rapid prin telefon, email sau formular!