Arhivare documente

Servicii de prelucrare și arhivare documente


Serviciile de arhivare documente reprezintă ansamblul operațiunilor efectuate asupra unei arhive cu scopul de a asigura evidența și utilizarea documentelor. Concret, sortăm, ordonăm, inventariem documentele din arhiva dumneavoastră, urmând să le depozităm în cutii de arhivare documente. În plus, pentru documentele cu termen de păstrare depășit, putem realiza, la cerere, serviciul de selecționare și distrugere controlată.

După încheierea procedurii de arhivare documente, accesul la actele firmei se realizează într-un mod facil și rapid. În urma solicitării  transmise către noi, documentele de care aveți nevoie se pot livra în format fizic, la sediul firmei, în termen de maxim 24h, sau în variantă scanată, în termen de 2 h.

Datorită expertizei și experienței vaste în domeniu, echipa noastră de specialiști, arhivari și arhiviști, vă oferă servicii de arhivare la cele mai înalte standarde, reușind să organizeze eficient și rapid orice bază de documente.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

ARHIVARE DOCUMENTE ÎN 7 PAȘI

Pasul #1 – Fondarea

 • Stabilim apartenența documentelor la fondul arhivistic corespunzător;

Pasul #2 – Ordonarea şi gruparea

Pasul #3 – Constituirea

 • Constituim unitățile arhivistice în dosare care cuprind 250-300 file;

Pasul #4 – Legare, numerotare și certificare dosare

 • Legăm documentele în coperți cartonate, numerotăm dosarele și le certificăm. Vedeţi aici detalii despre acest proces.

Pasul #5 – Inventarierea

 • Inventariem documentele în baza termenelor de păstrare prevăzute în Nomenclatorul Arhivistic;

Pasul #6 – Organizarea arhivei

 • În urma procedurii de arhivare documente, așezăm arhiva rezultată pe rafturi în vederea conservării și depozitării, totodată întocmim ghidul topo al depozitului de arhivă;

Pasul #7 – Selecţionarea și distrugerea documentelor

 • Întocmim lucrarea de selecţionare, iar după avizarea acesteia de către Arhivele Naționale distrugem securizat documentele ale căror termene de păstrare au expirat și eliberăm certificatul de distrugere.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Oferim soluții legale personalizate pentru arhivarea și depozitarea documentelor ce constituie arhiva firmei dumneavoastră. Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare pentru următoarele servicii din domeniul arhivistic:

Proiect de Nomenclator Arhivistic

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Arhivare documente

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Îndosariere și legătorie

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Distrugere securizată

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

Depozitare și management

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Scanare documente - Retro-digitizarea arhivei istorice

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Digitalizarea companiilor

Oferim soluții inovative de business management în vederea automatizării și optimizării fluxurilor de lucru.

Arhivă electronică legală

Indexăm documentele companiei în format digital, creând o arhivă electronică securizată, cu valoare legală și juridică.

Semnătură electronică

Generăm semnături digitale simple, avansate sau calificate pentru atestarea documentelor cu valoare administrativă și juridică.

Logistică și transport

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii, autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Emitere adeverințe

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

BENEFICIILE ȘI AVANTAJELE ZERO HÂRTII
 • Optimizarea costurilor și eliberarea spațiuluili
 • Regăsirea rapidă, chiar și în caz de audit/control, a documentelor păstrate și gestionate conform Legii Arhivelor
 • Eliminarea riscului de a pierde și rătăci documente sau de a încălca prevederile GDPR
 • Accesarea securizată și de la distanță a documentelor
 • Digitalizarea tuturor proceselor de managment al documentelor
 • Distrugerea documentelor în conformitate cu legea
 • Prezentarea corespunzătoare în fața organelor de control
 • Permite monitorizarea și analiza în timp real a proiectelor și a întregului business
 • Automatizarea acțiunilor și proceselor repetitive
 
 
60%

REDUCEREA UTILIZĂRII HÂRTIEI ȘI A COSTURILOR DE TIPĂRIRE ȘI DEPOZITARE

 
 
47%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

 
 
75%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?

Completează formularul pentru o consultanță GRATUITĂ!

Atașați următoarele documente, doar în cazul în care solicitați o adeverință: copie carte identitate, copie carte de muncă, cererea completată și semnată.