ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446
Care sunt termenele de păstrare a documentelor contabile în arhivă?
  • Blog

Termenele de păstrare a documentelor contabile în arhivă

Termenele de păstrare a documentelor contabile în arhivă (registrele de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile) sunt reglementate în Secțiunea C din Normele Generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2634/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Conform acestora, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligate să păstreze un anumit număr de ani o serie de documente financiar-contabile.

Astfel, în lista de mai jos vă prezentăm o listă cu tipurile de documente cu termen de 5 ani de păstrare cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

• Notă de recepție și constatare de diferențe;
• Bon de predare, transfer, restituire;
• Bon de consum;
• Lista zilnică de alimente;
• Dispoziție de livrare;
• Fișă de magazie;
• Listă de inventariere;
• Listă de inventariere (pentru gestiuni global-valorice);
• Chitanță lei-valuta;
• Dispoziție de plată/încasare către casierie;
• Borderou de achiziție;
• Decont pentru operațiuni în participație;
• Ordin de deplasare (delegație) in tara su strainatate;
• Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe);
• Notă de debitare/creditare
• Fișă de cont pentru operațiuni diverse (în valută și lei);
• Decizie de imputare;
• Angajament de plată.

În schimb, registrele și celelalte documente financiar-contabile se arhivează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.

Excepție de la această regulă fac statele de salarii, al căror termen de păstrare este de 50 de ani.

De asemenea, documentele financiar-contabile care atestă proveniența unor bunuri cu durată de viață mai mare de 5 ani trebuie să fie păstrate pe perioada corespunzătoare duratei de viață utilă a acestora.

Pentru informații suplimentare contactați echipa Arhivatorul!