ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446

Serviciu de utilizare, management și depozitare arhivă

Prin serviciul de depozitare se asigură păstrarea în condiţii de maximă siguranţă a documentelor prelucrate, managementul fiind susţinut de un soft foarte bine dezvoltat. Prin utilizare se înţelege eliberarea copiilor, extraselor şi documentelor din arhiva depozitată.

Depozitul ARHIVATORUL dispune de spațiu dotat cu echipamente de ultimă generație și sisteme integrate de gestiune, monitorizare și securitate. Este construit strategic și sigur, pentru a fi ferit de calamități naturale cum sunt inundațiile, incendiile, cutremurele și nu numai.

Accesați cel mai nou instrument online de calculare a costului serviciilor de arhivare sau contactați direct reprezentantul nostru zonal.

MANAGEMENTUL, UTILIZAREA ȘI DEPOZITAREA ARHIVEI ÎN 4 PAȘI

Pasul #1 – Pregătirea arhivei pentru depozitare

  • utilizăm inventarele rezultate în urma prelucrării pentru a aplica codurile de bare unice pe fiecare cutie;

Pasul #2 – Realizarea bazei de date a fondului arhivistic

  • încărcăm electronic inventarele fiecărui beneficiar în softul de management al depozitului care ne elaborează topometria locaţiei;

Pasul #3 – Transportarea şi depozitarea arhivei pe rafturile depozitului

  • transportăm cutiile cu ajutorul utilajelor din dotare, asigurând în permanenţă integritatea arhivei destinată depozitării;
  • aşezăm fiecare cutie în locaţia indicată de soft, urmărind respectarea parametrilor de locare;

Pasul #4 – Utilizarea documentelor

  • asigurăm la cerere documentele scanate în maximum 2 ore, iar documentele originale în maximum 24 de ore, de la înregistrarea solicitării.

SERVICIILE NOASTRE

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

icon_depozitare

Depozitare și management

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

CONTACT

Luați legătura cu noi rapid prin telefon, email sau formular!