ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446

VIZIUNE

Inovăm și ne dezvoltăm continuu pentru a fi soluția integrată și sistemică de management a documentelor și a datelor care conferă siguranță clienţilor noștri.

MISIUNE

Livrăm soluţii integrate de gestionare a documentelor de la intrarea în companie și până la arhivarea fizică a acestora.

Deţinem sisteme electronice de management al documentelor și al datelor, respectiv depozite.

Garantăm siguranţa și securitatea documentelor prin sisteme de management implementate în activitatea noastră.

Ne recomandă grija faţă de client și atenţia faţă de angajaţi în activitatea noastră.

VALORI

INOVAȚIE – în beneficiul clienţilor monitorizăm constant noutăţile pentru a integra soluţii inovative în portofoliul nostru de servicii.

SIGURANȚĂ – probăm siguranţa și securitatea acţiunilor noastre prin procedurile implementate și profesionalismul angajaţilor.

INTEGRITATE – planificăm, acţionăm și ne atingem obiectivele. Ceea ce promitem facem.

RESPONSABILITATE – ne asumăm faptele și rezultatele acţiunilor noastre, precum și soluţiile generate pe nevoile clienţilor noștri.

RESPECT – oferim și așteptăm respect în toate relaţiile noastre cu angajaţii, clienţii, furnizorii si partenerii.

EDUCAȚIE – învăţăm permanent pentru perfecţionarea competenţelor noastre.

GRIJĂ – prin grija cu care tratăm documentele și datele suntem garantul istoriei.

VĂ STĂM LA DISPOZIȚIE

Alegeți arhivarea documentelor în siguranță pentru liniștea dumneavoastră!