Digitalizarea companiilor

Digitalizarea companiilor prin soluții de business management integrat și optimizarea fluxurilor de lucru specifice


Arhivatorul sprijină digitalizarea companiilor, punând la dispoziția clienților săi soluții inovative de business management, care permit nu doar optimizarea fluxurilor de lucru, ci și conturarea unei viziuni de ansamblu asupra afacerii. Tehnologiile noastre pentru digitalizarea companiilor vă permit să acționați, nu să reacționați, ceea ce înseamnă că veți putea lua cele mai bune decizii de business la timpul potrivit!

Soluția de software Arhivatorul by CBMS cuprinde module care digitalizează toate fluxurile de lucru din cadrul companiei dvs. :

 • Gestionarea administrativă și comercială
 • Planificarea strategică și operațională
 • Gestionarea CRM
 • Planificarea și managementul task-urilor
 • Departamentul resurse umane
 • Managementul logistic
 • Departamentul financiar & contabilitate
 • Planificarea bugetară
 • Rapoartele și analiza de profit/rentabilitate
Digitalizarea companiilor prin soluții de business management integrat și optimizarea fluxurilor de lucru specifice - 2
byDigitalizarea companiilor prin soluții de business management integrat și optimizarea fluxurilor de lucru specifice - 2

Arhivatorul abordează digitalizarea companiilor ca pe un proces 100% personalizat. În funcție de profilul fiecărui business, modulele se pot configura astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor dvs. specifice.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă!

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

DIGITALIZAREA COMPANIILOR PRIN ARHIVATORUL BY CBMS ÎN 5 PAȘI

Pasul #1 – Pregătim planul de digitalizare companii

 • Analizăm și identificăm procesele și fluxurile de lucru împreună cu fiecare departament al companiei dvs.;
 • Realizăm un plan de lucru pentru customizarea și configurarea modulelor;

Pasul #2 – Configurăm aplicația

 • Implementăm etapizat, pentru fiecare departament, modulele dedicate și personalizate prin popularea cu date și automatizarea fluxurile de lucru;
 • Integrăm soluția de software cu sistemele IT utilizate în cadrul companiei, dacă este cazul;

Pasul #3 – Facilităm accesul în aplicație și implementăm măsurile de securitate

 • Definim roluri, drepturi de acces și permisiuni în cadrul fluxurilor de lucru;
 • Facilităm accesul securizat indiferent de locația utilizatorilor;
 • Asigurăm training privind utilizarea modulelor și suport pe toată perioada colaborării;

Pasul #4 – Configurăm rapoartele

 • Setăm emiterea de rapoarte conform criteriilor dorite, inclusiv profit&loss pe tipuri de activități proiecte, echipe etc.;

Pasul #5 – Îmbunătățim periodic

 • Dezvoltăm constant aplicația (update-uri constante) și adăugăm noi instrumente utile în administrarea afacerii.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă!

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Oferim soluții legale personalizate pentru arhivarea și depozitarea documentelor ce constituie arhiva firmei dumneavoastră. Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare pentru următoarele servicii din domeniul arhivistic:

Proiect de Nomenclator Arhivistic

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Arhivare documente

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Îndosariere și legătorie

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Distrugere securizată

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

Depozitare și management

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Scanare documente - Retro-digitizarea arhivei istorice

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Digitalizarea companiilor

Oferim soluții inovative de business management în vederea automatizării și optimizării fluxurilor de lucru.

Arhivă electronică legală

Indexăm documentele companiei în format digital, creând o arhivă electronică securizată, cu valoare legală și juridică.

Semnătură electronică

Generăm semnături digitale simple, avansate sau calificate pentru atestarea documentelor cu valoare administrativă și juridică.

Logistică și transport

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii, autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Emitere adeverințe

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

BENEFICIILE ȘI AVANTAJELE ZERO HÂRTII
 • Optimizarea costurilor și eliberarea spațiuluili
 • Regăsirea rapidă, chiar și în caz de audit/control, a documentelor păstrate și gestionate conform Legii Arhivelor
 • Eliminarea riscului de a pierde și rătăci documente sau de a încălca prevederile GDPR
 • Accesarea securizată și de la distanță a documentelor
 • Digitalizarea tuturor proceselor de managment al documentelor
 • Distrugerea documentelor în conformitate cu legea
 • Prezentarea corespunzătoare în fața organelor de control
 • Permite monitorizarea și analiza în timp real a proiectelor și a întregului business
 • Automatizarea acțiunilor și proceselor repetitive
 
 
60%

REDUCEREA UTILIZĂRII HÂRTIEI ȘI A COSTURILOR DE TIPĂRIRE ȘI DEPOZITARE

 
 
47%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

 
 
75%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?

Completează formularul pentru o consultanță GRATUITĂ!

Atașați următoarele documente, doar în cazul în care solicitați o adeverință: copie carte identitate, copie carte de muncă, cererea completată și semnată.