Distrugere documente

Selecționare și distrugere documente de arhivă


Prin operațiunea de distrugere documente, la cererea beneficiarului, actele selecţionate, care au depășit termenul de păstrare reglementat legal, se distrug în condiţii de maximă securitate. La finalul procesului de distrugere documente, se va elibera un certificat de distrugere confidențială.

Serviciile de distrugere documente oferite de echipa noastră reprezintă nu doar o metodă de optimizare a costurilor și a spațiului de lucru, ci și o soluție sustenabilă, prietenoasă cu mediul.

 • Inversăm fenomenul de degradare al naturii prin investirea sumelor aferente distrugerii de documente în plantarea de noi arbori.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

DISTRUGERE DOCUMENTE ÎN 3 PAȘI

 • Selecționarea documentelor cu termen de păstrare depășit este o etapă importantă din punct de vedere legislativ, premergătoare distrugerii. Echipa Arhivatorul vă pune la dispoziție și acest serviciu, ca parte integrantă a procesului de arhivare documente.

După încheierea etapei de selecționare, ne vom ocupa de distrugerea confidențială a documentelor în 3 pași.

Pasul #1 – Pregătirea documentelor pentru distrugere

 • Preluăm documentele selecționate pentru distrugerea lor la sediul nostru sau, la cererea dumneavoastră, ne deplasăm cu echipajul tehnic de distrugere documente la sediul firmei dvs.
 • Pregătim documentele și îndepărtăm toate elementele de plastic (ex. folii de plastic);

Pasul #2 – Etapa de distrugere securizată

 • Introducem documentele în tocător cu ajutorul personalului calificat;
 • Colectăm deșeul de hârtie rezultat și îl predăm pentru reciclare unei firme specializate;
 

Pasul #3 – Generarea unui certificat de distrugere confidențială

 • Eliberăm un certificat de distrugere confidențială pentru cantitatea de deșeu de hârtie rezultată în urma tocarii documentelor. 
Ce se distruge
 • documente cu elemente de prindere (agrafe, cleme metalice)
 • documente binduite
 • CD, DVD, Blu-ray-uri, bandă magnetică
 • carduri și cartele de plastic, carduri cu CIP
 • hârtie, carton
 • bibliorafturi pline cu tipizate financiar-contabile
 • registre financiar-contabile
 • documente arhivate
 • planșe și hărți format A0
 • ...și altele
Ce nu se distruge
 • Plicuri din plastic moale pentru CD-uri si DVD-uri
 • Foliile de protectie A4, care trebuie îndepărtate manual din dosare

SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Oferim soluții legale personalizate pentru arhivarea și depozitarea documentelor ce constituie arhiva firmei dumneavoastră. Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare pentru următoarele servicii din domeniul arhivistic:

Proiect de Nomenclator Arhivistic

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Arhivare documente

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Îndosariere și legătorie

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Distrugere securizată

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

Depozitare și management

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Scanare documente - Retro-digitizarea arhivei istorice

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Digitalizarea companiilor

Oferim soluții inovative de business management în vederea automatizării și optimizării fluxurilor de lucru.

Arhivă electronică legală

Indexăm documentele companiei în format digital, creând o arhivă electronică securizată, cu valoare legală și juridică.

Semnătură electronică

Generăm semnături digitale simple, avansate sau calificate pentru atestarea documentelor cu valoare administrativă și juridică.

Logistică și transport

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii, autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Emitere adeverințe

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

BENEFICIILE ȘI AVANTAJELE ZERO HÂRTII
 • Optimizarea costurilor și eliberarea spațiuluili
 • Regăsirea rapidă, chiar și în caz de audit/control, a documentelor păstrate și gestionate conform Legii Arhivelor
 • Eliminarea riscului de a pierde și rătăci documente sau de a încălca prevederile GDPR
 • Accesarea securizată și de la distanță a documentelor
 • Digitalizarea tuturor proceselor de managment al documentelor
 • Distrugerea documentelor în conformitate cu legea
 • Prezentarea corespunzătoare în fața organelor de control
 • Permite monitorizarea și analiza în timp real a proiectelor și a întregului business
 • Automatizarea acțiunilor și proceselor repetitive
 
 
60%

REDUCEREA UTILIZĂRII HÂRTIEI ȘI A COSTURILOR DE TIPĂRIRE ȘI DEPOZITARE

 
 
47%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

 
 
75%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?

Completează formularul pentru o consultanță GRATUITĂ!

Atașați următoarele documente, doar în cazul în care solicitați o adeverință: copie carte identitate, copie carte de muncă, cererea completată și semnată.