Îndosariere documente

Îndosariere documente, legătorie și certificare


Serviciile de îndosariere documente, alături de cele de legătorie, includ operațiunile prin care documentele sunt grupate și legate în coperți de carton, pentru a se asigura conservarea lor în timp. 

Echipa Arhivatorul vine în întâmpinarea nevoilor dvs. cu o gamă completă de servicii, asigurând asistență de specialitate în etapele de îndosariere documente, legătorie, numerotare și certificare. Procedurile de legătorie și îndosariere documente sunt realizate de către specialiști certificați, în conformitate cu normele legislative și tehnice impuse.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă!

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

LEGĂTORIE ȘI ÎNDOSARIERE DOCUMENTE ÎN 4 PAȘI

Pasul #1 – Pregătirea documentelor pentru legare

 • Îndepărtăm acele, clamele și agrafele metalice astfel încât, prin toaletarea documentelor, să se asigure citirea completă a textului. 
 • Ordonăm documentele;
 • Pregătim coperţile şi ne asigurăm că dosarele nu vor depăşi 250-300 file.

Pasul #2 – Legarea dosarelor

 • Grupăm documentele în coperţi de carton;
 • Perforăm în 4 puncte, având grijă să nu fie afectată integritatea documentelor și a informațiilor cuprinse în acestea;
 • Legăm cu sfoară de legătorie;

Pasul #3 – Înscripţionarea dosarelor

Inscripţionăm dosarele pe faţă şi cotor cu următoarele date:

 • denumirea instituției
 • denumirea compartimentului creator
 • anul sau anii extremi
 • indicativul din Nomenclator
 • volumul – dacă e cazul
 • termenul de păstrare
 • numărul total al filelor.

Pasul #4 – Numerotarea şi certificarea dosarelor

 • Numerotăm cu creion chimic în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pe prima filă;
 • La finalul dosarului, consemnăm numărul total de file rezultat și certificăm dosarul.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă!

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Oferim soluții legale personalizate pentru arhivarea și depozitarea documentelor ce constituie arhiva firmei dumneavoastră. Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare pentru următoarele servicii din domeniul arhivistic:

Proiect de Nomenclator Arhivistic

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Arhivare documente

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Îndosariere și legătorie

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Distrugere securizată

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

Depozitare și management

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Scanare documente - Retro-digitizarea arhivei istorice

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Digitalizarea companiilor

Oferim soluții inovative de business management în vederea automatizării și optimizării fluxurilor de lucru.

Arhivă electronică legală

Indexăm documentele companiei în format digital, creând o arhivă electronică securizată, cu valoare legală și juridică.

Semnătură electronică

Generăm semnături digitale simple, avansate sau calificate pentru atestarea documentelor cu valoare administrativă și juridică.

Logistică și transport

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii, autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Emitere adeverințe

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

BENEFICIILE ȘI AVANTAJELE ZERO HÂRTII
 • Optimizarea costurilor și eliberarea spațiuluili
 • Regăsirea rapidă, chiar și în caz de audit/control, a documentelor păstrate și gestionate conform Legii Arhivelor
 • Eliminarea riscului de a pierde și rătăci documente sau de a încălca prevederile GDPR
 • Accesarea securizată și de la distanță a documentelor
 • Digitalizarea tuturor proceselor de managment al documentelor
 • Distrugerea documentelor în conformitate cu legea
 • Prezentarea corespunzătoare în fața organelor de control
 • Permite monitorizarea și analiza în timp real a proiectelor și a întregului business
 • Automatizarea acțiunilor și proceselor repetitive
 
 
60%

REDUCEREA UTILIZĂRII HÂRTIEI ȘI A COSTURILOR DE TIPĂRIRE ȘI DEPOZITARE

 
 
47%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

 
 
75%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?

Completează formularul pentru o consultanță GRATUITĂ!

Atașați următoarele documente, doar în cazul în care solicitați o adeverință: copie carte identitate, copie carte de muncă, cererea completată și semnată.