ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446

Servicii de legătorie și îndosariere arhivă

Legarea documentelor este operaţiunea prin care se grupează şi se cartonează documentele. Echipa Arhivatorul vă oferă posibilitatea realizării serviciului de legătorie și îndosariere arhivă cu materiale diverse.

Accesați cel mai nou instrument online de calculare a costului serviciilor de arhivare sau contactați direct reprezentantul nostru zonal.

LEGAREA ȘI ÎNDOSARIEREA DOCUMENTELOR ÎN 4 PAȘI

Pasul #1 – Pregătirea documentelor pentru legare

 • Îndepărtăm acele, clamele și agrafele metalice;
 • Verificăm documentele toaletate astfel încât să se asigure citirea completă a textului şi să nu depăşească 250-300 file;
 • Ordonăm documentele;
 • Pregătim coperţile;

Pasul #2 – Legarea dosarelor

 • Grupăm documentele în coperţi;
 • Perforăm în 4 puncte, având grijă să nu fie afectată integritatea documentelor și a informațiilor cuprinse în acestea;
 • Legăm cu sfoară de legătorie;

Pasul #3 – Înscripţionarea dosarelor

Inscripţionăm dosarele pe faţă şi cotor cu următoarele date:

 • denumirea instituției
 • denumirea compartimentului creator
 • anul sau anii extremi
 • indicativul din Nomenclator
 • volumul – dacă e cazul
 • termenul de păstrare
 • numărul total al filelor.   

Pasul #4 – Numerotarea şi certificarea dosarelor

 • Numerotăm cu creion chimic în colţul din dreapta sus, începând cu numărul 1 pe prima filă;
 • La finalul dosarului certificăm unitatea arhivistică.

SERVICIILE NOASTRE

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

icon_indosariere_legatorie

Îndosariere și legătorie

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

CONTACT

Luați legătura cu noi rapid prin telefon, email sau formular!