Adeverințele de grupă pentru categoriile vizate de Legea nr. 74/2022 nu pot fi eliberate. Arhivatorul și PIAFER fac demersuri repetate.

În contextul prevederilor Legii nr. 197 din 16 iulie 2021 pentru completarea și modificarea Legii nr. 263/2010 și a prevederilor Legii nr. 74 din 30 martie 2022, SC. Depozitul Arhivele Transilvania SRL, cunoscută și sub numele de Arhivatorul, se află în imposibilitatea temporară de a elibera adeverințe care să ateste grupa de muncă pentru categoriile vizate de această lege.


Pentru că în ultima perioadă am întregistrat un număr mare de solicitări privind eliberarea adeverințelor de grupă conform Legii nr. 74/2022, intrată în vigoare pe 30 aprilie 2022, în calitate de reprezentanți ai SC. Depozitul Arhivele Transilvania SRL (Arhivatorul), ținem să oferim public câteva explicații și precizări. 

Ce prevede Legea nr. 74/2022?
Conform legii mai sus menționate, perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activitățile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. i) din Legea 263/2010, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în gr. I, respectiv gr. II de muncă, este asimilată stagiului de cotizare realizat în condiții speciale de muncă.


Adeverințele care fac obiectul acestei legi se pot elibera doar în situația persoanelor pentru care angajatorii au întreprins toate măsurile legale în vigoare până la data de 01.04.2001 privind încadrarea în grupe superioare de muncă și care au fost implicate direct în producția energiei electrice din unitățile de producție a energiei electrice în termocentrale pe bază de cărbune. Până în acest moment însă, nu a fost publicată nicio hotărâre oficială care să numească unitățile și domeniile care se încadrează în aceste categorii.

Ce se întâmplă cu adeverințele eliberate de Arhivatorul?
Până în acest moment, Depozitul Arhivele Transilvania nu deține documente oficiale care să ateste lista societăților care au avut drept specific activitatea de producție a energiei electrice în termocentrale pe bază de cărbune și nici secțiile sau departamentele care se încadrează la art. 30 alin. (1), lit.i), deși am solicitat în repetate rânduri aceste informații organelor competente. La fel cum legea 263 / 2010 conține și anexa 3, în care sunt specificate foarte clar societățile și domeniile de activitate la care face referire respectiva lege, și actuala lege trebuie să conțină aceste specificații pentru a putea îndeplini condițiile necesare pentru eliberarea adeverințelor. În aceste condiții, nu există un temei legal în baza căruia să putem elibera astfel de documente mai departe către solicitanți.


Trebuie menționat, de asemenea, că numărul de cereri pe care îl primim în ultima perioadă nu reprezintă un motiv de blocaj, ci tocmai această lipsă de justificare legislativă în baza căreia să putem emite documentele. În prezent, echipa noastră are capacitatea de a elibera între 700 și 1000 de adeverințe pe lună, așadar rezolvarea celor aproximativ 300 de solicitări primite în ultima perioadă nu constituie o problemă pentru noi. În continuare, oferim informații și îndrumare tuturor celor care ne contactează în vederea eliberării de adeverințe, punând la dispoziție o linie dedicată de suport: adeverinte@arhivatorul.ro și linia de call center 0371 237 130.

Demersuri efectuate
Patronatul Întreprinderilor de Arhivare Fizică și Electronică din România (PIAFER), organizație menită să reprezinte interesele firmelor care activează în domeniul arhivării și depozitării de documente, a înaintat multiple adrese către Ministerele Economiei, Energiei, Muncii și Protecției Sociale, precum și către Casa Națională de Pensii, însă nu am primit deocamdată un răspuns.


Totodată, Directorul General al Depozitului Arhivele Transilvania și, totodată, Președintele PIAFER, Florin Cuc, s-a prezentat în cursul săptămânii trecute în audiență la Ministrul Muncii, dl. Marius Budăi, pentru a adresa aceeași problemă. La solicitările noastre, ministrul a spus că va cerceta situația și va reveni cu un răspuns.


Așa cum transpare din acțiunile noastre de până acum, reprezentanții Arhivatorul și PIAFER fac toate demersurile legale necesare pentru a obține un fundament oficial de acordare a adeverințelor. Din păcate, până în momentul în care vom beneficia de o metodologie clară de aplicare a legii, eliberată de organele competente, suntem în imposibilitatea de a elibera aceste adeverințe.


De îndată ce vom primi mai multe detalii, vom continua să comunicăm transparent atât cu clienții noștrii, cât și cu actualii/foștii angajați ai acestora, exact așa cum v-am obișnuit până acum.