Parteneriat

În domeniul arhivării sunt deosebit de importante expertiza și competențele acumulate deoarece asigură un nivel calitativ crescut al serviciilor prestate. Considerăm primordial să ne onorăm promisiunea noastră către clienți, iar educația continuă și o bună pregătire profesională  sunt componente esențiale în acest sens.

Tocmai din acest motiv am dezvoltat parteneriate cu universități de prestigiu în cadrul cărora oferim cunoștințe practice pentru studenții și masteranzii care doresc o carieră în domeniul arhivării.

Prin acordul de parteneriat semnat cu Universitatea Babeș-Bolyai, respectiv cu Universitatea Tehnică din Cluj oferim posibilitatea pregătirii practice pentru studenții secției de arhivistică la depozitul nostru din Luncani.

Parteneriat-parteneri
Parteneriat-parteneri

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?

Completează formularul pentru o consultanță GRATUITĂ!

Atașați următoarele documente, doar în cazul în care solicitați o adeverință: copie carte identitate, copie carte de muncă, cererea completată și semnată.