Proiect de nomenclator arhivistic

Servicii de întocmire nomenclator arhivistic

Un Nomenclator Arhivistic este un instrument principal de lucru al fiecărui creator și deținător de arhivă, deoarece acesta stabilește termenul de păstrare al fiecărui document creat. Realizarea unui nomenclator cu termene de păstrare este obligatorie pentru orice creator și deținător de documente conform legislației în vigoare (Legea Arhivelor nr. 16/1996).


Specialiștii Arhivatorul vă oferă consultanță de specialitate în realizarea proiectului de nomenclator cu termene de păstrare și vă îndrumă în obținerea avizării de către Arhivele Naționale. Serviciile noastre includ, pe lângă elaborarea unui proiect de nomenclator arhivistic, și operațiuni de evaluare a arhivei ori de analiză a costurilor de gestiune și conservare a arhivei. Totodată, vă stăm la dispoziție cu informații utile privind soluțiile noastre de arhivare, pentru a ne asigura că avem parte de o colaborare optimă și avantajoasă pentru ambele părți.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

NOMENCLATOR ARHIVISTIC ÎN 4 PAȘI

Pasul #1 – Organigrama societății

 • Organigrama societății stă la baza realizării unui proiect de nomenclator arhivistic. Astfel, dacă nu a fost realizată în prealabil, este necesar să elaborăm organigrama societății în această etapă, pentru a identifica toate compartimentele și tipurile de documente care se generează și înregistrează în firmă. 

Pasul #2 – Întocmirea propriu-zisă a Nomenclatorului

 • Coloana 1 – denumirea departamentelor
 • Coloana 2 – numărul curent
 • Coloana 3 – denumirea dosarelor
 • Coloana 4 – termenul de păstrare
 • Coloana 5 – observații

Pasul #3 – Aprobarea

 • Un nomenclator arhivistic, astfel creat, se aprobă de către conducerea unității.

Pasul #4 – Avizarea

 • După aprobare, proiectul de Nomenclator Arhivistic se depune spre avizare la Serviciul Județean al Arhivelor Naţionale.

Aveți nevoie de ajutorul nostru?

Solicitați ofertă

Beneficiați de cele mai inovative soluții de arhivare și gestionare documente! Contactați echipa Arhivatorul pentru a primi toate informațiile de care aveți nevoie!

SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Oferim soluții legale personalizate pentru arhivarea și depozitarea documentelor ce constituie arhiva firmei dumneavoastră. Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare pentru următoarele servicii din domeniul arhivistic:

Proiect de Nomenclator Arhivistic

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Arhivare documente

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Îndosariere și legătorie

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Distrugere securizată

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

Depozitare și management

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Scanare documente - Retro-digitizarea arhivei istorice

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Digitalizarea companiilor

Oferim soluții inovative de business management în vederea automatizării și optimizării fluxurilor de lucru.

Arhivă electronică legală

Indexăm documentele companiei în format digital, creând o arhivă electronică securizată, cu valoare legală și juridică.

Semnătură electronică

Generăm semnături digitale simple, avansate sau calificate pentru atestarea documentelor cu valoare administrativă și juridică.

Logistică și transport

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii, autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Emitere adeverințe

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

BENEFICIILE ȘI AVANTAJELE ZERO HÂRTII
 • Optimizarea costurilor și eliberarea spațiuluili
 • Regăsirea rapidă, chiar și în caz de audit/control, a documentelor păstrate și gestionate conform Legii Arhivelor
 • Eliminarea riscului de a pierde și rătăci documente sau de a încălca prevederile GDPR
 • Accesarea securizată și de la distanță a documentelor
 • Digitalizarea tuturor proceselor de managment al documentelor
 • Distrugerea documentelor în conformitate cu legea
 • Prezentarea corespunzătoare în fața organelor de control
 • Permite monitorizarea și analiza în timp real a proiectelor și a întregului business
 • Automatizarea acțiunilor și proceselor repetitive
 
 
60%

REDUCEREA UTILIZĂRII HÂRTIEI ȘI A COSTURILOR DE TIPĂRIRE ȘI DEPOZITARE

 
 
47%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

 
 
75%

CREȘTEREA NUMĂRULUI DE DOCUMENTE EMISE LA TIMP ȘI ÎN FORMAT CORECT

Nu ai găsit răspunsul la întrebarea ta?

Completează formularul pentru o consultanță GRATUITĂ!

Atașați următoarele documente, doar în cazul în care solicitați o adeverință: copie carte identitate, copie carte de muncă, cererea completată și semnată.



Pentru adeverințe vă rugăm sunați la următorul număr de telefon: 0371237130

Înscrie-te la newsletter pentru a primi lunar informații importante despre arhivarea documentelor și digitalizarea companiilor.