ADEVERINȚE: 0756 085 551 / 0371 387 446
+
km de arhivă
+
clienți
+
suprafață în mp
%
capital românesc

SERVICII DE ARHIVARE DOCUMENTE

Oferim soluții legale personalizate pentru arhivarea și depozitarea documentelor ce constituie arhiva firmei dumneavoastră. Deținem toate avizele şi autorizațiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare pentru următoarele servicii din domeniul arhivistic:

Asigurăm gratuit consultanță și diligență privind întocmirea și aprobarea Nomenclatorului Arhivistic.

Sortăm, toaletăm, ordonăm, inventariem și selecționăm documentele din arhiva firmei dumneavoastră.

Grupăm documentele în unități arhivistice, pe care le îndosariem și le certificăm conform legii.

Scanăm și păstrăm documentele în format digital pentru acces rapid și conservare de durată.

Conservăm documentele în condiții de maximă siguranță și oferim posibilitatea consultării lor în timp util.

Transportăm documentele cu mijloace auto proprii, autorizate, asigurate și monitorizate prin GPS.

Întocmim și eliberăm adeverințe și certificate necesare pensionării foștilor salariați.

Garantăm distrugerea integrală și confidențială a documentelor selecționate și aprobate în acest sens.

AUTORIZAȚII ȘI CERTIFICĂRI

Calitatea și profesionalismul serviciilor noastre de prelucrare, legătorie, depozitare și de utilizare documente sunt garantate de certificatele ISO și autorizațiile pe care le deținem, emise de ISU Cluj și Arhivele Naționale.

Servicii de utilizare a documentelor

Servicii arhivistice de legătorie

Servicii de păstrare și conservare documente

Servicii de prelucrare a fondului arhivistic

Autorizația de securitate la incendiu

Sistem de management al calității

Sistem de management de mediu

Sistem de management pentru securitatea informației

Accesați cel mai nou instrument online de calculare a costului serviciilor de arhivare sau contactați direct reprezentantul nostru zonal.

DE CE NOI?

Pentru că la noi beneficiați de:

Deoarece noi dispunem de:

VĂ MULȚUMIM PENTRU ÎNCREDERE

...ȘI TUTUROR ACTUALILOR ȘI VIITORILOR NOȘTRI PARTENERI

INFORMAȚII UTILE

CONTACTAȚI-NE

GĂSIȚI CEL MAI APROPIAT AGENT

TELEFON